9:30 OTWARCIE

 • MICHAŁ NIEWIADOMSKI, Założyciel Klubu Energetycznego
 • Prof. dr hab. GRZEGORZ KARASIEWICZ, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. dr hab. ALOJZY Z. NOWAK – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr hab. GRZEGORZ TCHOREK – prof. IEn – Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

10:00 - 10:15 WYSTAPIENIE PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ

 • ANNA ŁUKASZEWSKA – TRZECIAKOWSKA,  Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

 

10:15 - 10:30 PREZENTACJA PARTNERA STRATEGICZNEGO - EDF

Co czyni EDF dobrym partnerem dla PPEJ?
THIERRY DESCHAUX – Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa EDF w Polsce

10:30 - 11:45 SESJA 1: ENERGETYKA JĄDROWA W ŚWIETLE NOWEGO PEP2040

 • Rola i kierunki rozwoju regulacji w UE, widok na Polskę;
 • Zmiany w strukturze miksu energetycznego w Polsce z rolą atomu;
 • Wyzwania dla krajowego systemu elektroenergetycznego;
 • Energetyka jądrowa w PEP 2040 i najbardziej aktualnych prognozach rynku.

PRELEGENCI (kolejność alfabetyczna):

 • Thierry Deschaux –Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa EDF w Polsce
 • Robert Paprocki –Pełnomocnik Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. ds. Integracji Elektrowni Jądrowych z KSE
 • Dagmara Peret – Vice President, Country Executive GE Hitachi Nuclear Energy
 • Paweł Pytlarczyk – Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 • Szczepan Ruman – Prezes Zarządu, Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria
 • Michał Wierzchowski – Dyrektor Pionu Rozwoju Polskie Elektrownie Jądrowe

MODERATOR:

Michał Niewiadomski – Klub Energetyczny

11:45 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00 - 13:15 SESJA 2: POZYSKIWANIE KADR I WSPÓŁPRACA UCZELNI Z BIZNESEM

 • Nowe kierunki studiów na polskich uczelniach, dziś oraz za 2-5-10 lat ?;
 • Poszukiwanie pracowników w Polsce i za granicą;
 • Programy stażowe dla studentów i absolwentów – krajowe i zagraniczne;
 • Wymiana doświadczeń między uczelniami polskimi i zagranicznymi;
 • Modele współpracy z przemysłem.

PRELEGENCI (kolejność alfabetyczna):

 • Karen Daifuku – Dyrektor Wykonawczy I2EN (online)
 • Paweł Gajda – Wydział Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie
 • Andrzej Głowacki – Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
 • Prof. dr hab. inż. Adam Kisiel – Pełnomocnik Rektora ds. energetyki jądrowej,
  Pracownik naukowy Wydziału Fizyki, Politechnika Warszawska
 • Arkadiusz Koper – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Dr hab. Agnieszka Korgul, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek – Dyrektor w Narodowym Centrum Badań Jądrowych
 • Weronika Zapaśnik – Kierownik Projektu w Programie SMR, Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria

MODERATOR:

Wojciech Jakóbik – Redaktor naczelny BiznesAlert

13:15 - 13:30 Przerwa kawowa

13:30 - 14:45 SESJA 3: BUDOWA INFRASTRUKTURY

 • Budowa wysp jądrowych;
 • Wyprowadzenie mocy z siłowni jądrowych do KSE;
 • Zapewnienie infrastruktury komunikacyjnej i zaplecza logistycznego;
 • Polskie firmy w projektach jądrowych – w poszukiwaniu local contentu.

PRELEGENCI (kolejność alfabetyczna):

 • Philippe Bordarier –Chief Nuclear Officer Polskie Elektrownie Jądrowe
 • Prof. Waldemar Kamrat – Dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej Politechniki Gdańskiej
 • Alice Neffe – Dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych w ARP
 • Bogdan Pilch – Dyrektor Generalny IGEOŚ
 • Andrzej Sidło – Radca, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

MODERATOR:

Dr hab. Jakub Kupecki, prof. IEn – Instytut Energetyki

 

14:45 - 15:30 Przerwa obiadowa

15:30 - 16:45 SESJA 4: FINANSOWANIE ROZWOJU ENERGETYKI JĄDROWEJ

 • Modele finansowania – międzynarodowe wzorce, lokalne uwarunkowania;
 • Propozycje modeli finansowania dla energetyki jądrowej w Polsce;
 • Identyfikacja i ocena ryzyka w energetyce jądrowej – przesłania raportu New Perspectives for Financing Nuclear New Build. Financing New Nuclear Power Plants: Minimising the Cost of Capital by Optimising Risk Management, OECD NEA.

PRELEGENCI (kolejność alfabetyczna):

 • Jacek Bogucki –Dyrektor Biura, Biuro Branży Energetycznej i Technologii Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Thierry Deschaux –Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa EDF w Polsce
 • Dr Bożena Horbaczewska – SGH
 • Adam Juszczak – Polski Instytut Ekonomiczny
 • Dr Waldemar Kozioł – Wydział Zarządzania UW
 • Artur Kucia – Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Przemysł Ciężki i Wydobywczy, PKO Bank Polski
 • Artur Michalski – Wiceprezes NFOŚiGW 

MODERATOR:

Dr hab. GRZEGORZ TCHOREK, Prof. IEn – Wydział Zarządzania UW, Instytut Energetyki

16:45 - 17:00 PODSUMOWANIE KONFERENCJI