JACEK BOGUCKI

Dyrektor Biura, Biuro Branży Energetycznej i Technologii Banku Gospodarstwa Krajowego
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracował w obszarach finansowych m.in. dla Gaz-System, PGNIG, KGHM w firmach doradczych EY oraz Deloitte. Od 2014 pracował w PGE, gdzie był odpowiedzialny za analizy ekonomiczne dotyczące akwizycji oraz dużych inwestycji rozwojowych.
Obecnie jest Dyrektorem Biura Branży Energetycznej i Technologii w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie m.in. jest odpowiedzialny za wsparcie procesów związanych z finansowaniem dla klientów z branży energetycznej, TMT oraz handlowej.
Jest członkiem Instytutu Dyplomowanych Analityków Finansowych (CFA).
Rozwiń Zwiń

PHILIPPE BORDARIER

Chief Nuclear Officer PEJ
Philippe Bordarier jest związany z przemysłem jądrowym od ponad 20 lat. Po pełnieniu funkcji wiceprezesa we francuskim urzędzie ds. bezpieczeństwa jądrowego i w przemyśle wydobywczym, w 2009 r. dołączył do EDF i został mianowany dyrektorem elektrowni jądrowej Cruas-Meysse na południu Francji. Rozwinął swoje międzynarodowe umiejętności w zakresie zarządzania i operacji jądrowych jako dyrektor ds. jądrowych w regionie 2 EDF Energy w Wielkiej Brytanii, a w 2016 r. objął stanowisko dyrektora projektu Hinkley Point C. Po objęciu różnych stanowisk kierowniczych wyższego szczebla w dziale inżynierii jądrowej EDF, dołączył do Fennovoima w Helsinkach jako dyrektor operacyjny, odpowiedzialny zarówno za rozwój właściciela-operatora, jak i projektu jądrowego Hanhikivi-1. W styczniu 2023 r. dołączył do PEJ jako dyrektor ds. energetyki jądrowej. Posiada tytuł doktora fizyki Ecole Normale Superieure w Paryżu.
Rozwiń Zwiń

KAREN DAIFUKU

Dyrektor wykonawczy I2EN
Karen Daifuku jest dyrektorem wykonawczym I2EN od stycznia 2022 roku.
W latach 2011-2019 pełniła funkcję Senior Advisor w Grupie EDF, gdzie współtworzyła strategię rozwoju nowych projektów biznesowych i usług dla krajów wschodzących.
Od 2016 roku zajmowała się opracowaniem ofert szkoleniowych, głównie dla krajów ASEAN, które były na etapie budowania potencjału ludzkiego w sektorze jądrowym. Doradzała również w zakresie komunikacji w dziedzinie energetyki jądrowej oraz działań związanych z zaangażowaniem interesariuszy. Jest pomysłodawczynią Nuclear Public Acceptance Game.
Karen Daifuku przez wiele lat była zaangażowana w prace MAEA, głównie w kwestiach ważnych dla krajów rozpoczynających działalność.
W latach 2009-2011 była starszym doradcą we wspólnym przedsięwzięciu EDF i Enel mającym na celu budowę czterech reaktorów EPR we Włoszech w zakresie komunikacji i zaangażowania interesariuszy. W latach 2004-2009 pracowała w Agencji Energii Jądrowej OECD (NEA) jako szef gabinetu, szef sekretariatu centralnego, działu stosunków zewnętrznych i spraw publicznych.
W latach 1999-2003 była dyrektorem ds. międzynarodowych i komunikacji Europejskiego Forum Atomowego (obecnie Nuclear Europe) w Brukseli.
Przed objęciem stanowiska w Brukseli, od 1990 roku była kierownikiem ds. komunikacji międzynarodowej w EDF.
Rozwiń Zwiń

THIERRY DESCHAUX

Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa EDF w Polsce
Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w sektorze energetycznym. Z Grupą EDF związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Przez 15 lat pracował we Francji zajmując się zagadnieniami energetyki jądrowej w obszarach: inżynierii, serwisowania i konserwacji elektrowni oraz strategicznych zakupów paliwa jądrowego. Posiada również dobrą znajomość polskiego rynku energetycznego, w tym wiedzę z zakresu zakupów węgla, rozwoju elektrociepłowni, zarządzania systemami ciepłowniczymi oraz rozwoju usług energetycznych. Przez 15 lat pracy w Polsce zajmował kierownicze stanowiska w takich firmach jak: Energokrak, EDF Polska, czy Dalkia Polska, w której przez 7 lat był Prezesem Zarządu.
Z wykształcenia jest magistrem inżynierem, absolwentem Centrale-Supelec, INSA. Ukończył liczne szkolenia m.in. zakresu strategii korporacyjnych, pozyskiwania nowych projektów i rozwoju biznesu, czy przywództwa biznesowego.
Rozwiń Zwiń

PAWEŁ GAJDA

Wydział Energetyki i Paliw AGH w Krakowie
Pracownik w Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Naukowo zajmuje się głównie fizyką reaktorową, technologiami reaktorów nowej generacji oraz rolą energetyki jądrowej w niskoemisyjnych systemach energetycznych. Pracował w wielu międzynarodowych projektach badawczych z zakresu nowych technologii reaktorowych, zwłaszcza układów podkrytycznych (ADS) oraz reaktorów wysokotemperaturowych (HTR). Uczestniczył w stażach i szkoleniach organizowanych miedzy innymi przez: Nuclear Technology and Education Center JAEA, Karlsruhe Institute of Technology czy Saclay Nuclear Research Centre CEA.
Zajmuje się również polaryzacją wiedzy z zakresu klimatu i energetyki, zwłaszcza jądrowej. Członek zarządu fundacji Instytut Zrównoważonej Energetyki, w ramach której prowadzi projekty związane z edukacją i popularyzacją wiedzy, w tym program lekcji o energetyce dla szkół. Jest również sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego oraz wiceprezesem European Nuclear Society.
Rozwiń Zwiń

ANDRZEJ GŁOWACKI

Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki
Magister fizyki, absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu w Białymstoku. Swoje umiejętności doskonalił na studiach podyplomowych w zakresie energetyki jądrowej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Odbył także szereg szkoleń krajowych oraz międzynarodowych, w tym m.in. szkolenie stanowiskowe w Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (US NRC) w zakresie prowadzenia kontroli na budowie elektrowni jądrowej Vogtle oraz V.C. Summer, jak również rozruchu elektrowni jądrowej Watts Bar 2 w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczył jako ekspert PAA w międzynarodowej misji Zintegrowanego Przeglądu Dozoru Jądrowego (IRRS) Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), która została przeprowadzona w Kanadzie. Jest współautorem podręcznika dla inspektorów dozoru jądrowego opublikowanego przez MAEA.
Wieloletni pracownik PAA, poprzednio zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego, odpowiadając m.in. za nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym obiektów jądrowych w kraju, w tym reaktora badawczego MARIA. W PAA piastował on również funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli, a także Naczelnika Wydziału Kontroli Obiektów Jądrowych.
Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w Grupie Szefów Europejskich Urzędów Dozoru Radiologicznego (HERCA) oraz Zachodnioeuropejskim Stowarzyszeniu Regulatorów Jądrowych (WENRA). W przeszłości również przedstawiciel RP w Grupie Roboczej ds. Praktyk Inspekcyjnych przy Agencji Energi Jądrowej OECD. Andrzej Głowacki posiada uprawnienia inspektora dozoru jądrowego I i II stopnia. Jest również członkiem komisji egzaminacyjnych Prezesa PAA na stanowiska inspektorów dozoru jądrowego.
Powołany przez Ministra Klimatu na stanowisko Wiceprezesa Państwowej Agencji Atomistyki 10 września 2020 roku.
Rozwiń Zwiń

Dr BOŻENA HORBACZEWSKA

Adiunkt w Katedrze Ekonomii II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Adiunkt w Katedrze Ekonomii II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Wykładowca akademicki z ekonomii i finansów, autorka
i współautorka ponad 30 artykułów naukowych i ekspertyz, w tym w zakresie ekonomicznych i finansowych zagadnień energetyki jądrowej oraz modeli biznesowych.
Od kilku lat zajmuje się problematyką energetyki jądrowej. Kierownik Studiów Podyplomowych Energetyka Jądrowa na SGH. Niezależny konsultant Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Współautorka Modelu SaHo.

Nagrodzona przez Rektora SGH Nagrodą indywidualną I-go stopnia za osiągnięcia stanowiące istotny wkład w rozwój nauki, m.in. opracowanie ekonomiczno-finansowych aspektów Modelu SaHo.
Rozwiń Zwiń

WOJCIECH JAKÓBIK

Redaktor naczelny BiznesAlert.pl
Rozwiń Zwiń

ADAM JUSZCZAK

Doradca w zespole klimatu i energii Polskiego Instytutu Ekonomicznego
Doradca w zespole klimatu i energii Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Z Polskim Instytutem Ekonomicznym związany od ponad 3 lat. Autor licznych analiz, w tym raportu „Ekonomiczne aspekty inwestycji jądrowych w Polsce – wpływ na biznes, rynek pracy i społeczności lokalne”. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie obecnie prowadzi zajęcia jako asystent naukowo-dydaktyczny i finalizuje rozprawę doktorską.


W przeszłości związany zawodowo z Narodowym Bankiem Polskim oraz firmą consultingowa Deloitte. Alumn i laureat programów studenckich m.in. fundacji Leslawa A. Pagi, Forum Obywatelskiego Rozwoju i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Podczas studiów przebywał na stypendiach w Japonii, Brazylii i Meksyku.
Rozwiń Zwiń

Prof. WALDEMAR KAMRAT

Dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej Politechniki Gdańskiej
Profesor tytularny ( 2006 r.) , pracownik Politechniki Gdańskiej , absolwent Politechniki Gdańskiej (Wydział Elektryczny -1977r.), Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiki Produkcji - 1982 r.), specjalista ds. energetyki kompleksowej (specjalizujący się w zagadnieniach ekonomiki elektroenergetyki/ciepłownictwa/gazownictwa) posiadający ponad 40-letni staż pracy zawodowej , w tym ponad 20 lat jako pełnoetatowy nauczyciel akademicki w Politechnice Gdańskiej. Posiada stopień Dyrektora Generalnego Górnictwa (generał górniczy gazownictwa) . Przez wiele lat pracował w przemyśle na stanowiskach kierowniczych, budując obiekty energetyczne (w kraju i zagranicą).


Pełnił szereg najwyższych stanowisk kierowniczych w przemyśle, szczególnie energetycznym(w zarządach i radach nadzorczych dużych firm energetycznych, takich jak : Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej , Elbud Gdańsk Holding (budownictwo energetyczne) , Elfeko SA ( budownictwo energetyczne) , Energa SA , Polskie Sieci Elektroenergetyczne Północ , Pomorska Spółka Gazownictwa , GAZ- SYSTEM , Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury – Grupa PERN sektor oil and gas), PGNiG Termika . Opublikował szereg prac ( ok.230 , 4 monografie) w obszarze energetyki kompleksowej . Pełnił/pełni funkcję Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Politechniki Gdańskiej w kadencji 2008/2012 , Kierownika Zespołu Badawczego Elektrowni i Gospodarki Energetycznej w Katedrze Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki ( od 2000 r.) , a poza macierzystą Uczelnią działał/działa między innymi : Członek Zespołu Interdyscyplinarnego MNiSW ds. związanych z udziałem w międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu oraz z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą (od 2016 r.);

Członek Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN (od 2003r.); Editorial Board Member- International Journal of Power and Energy Systems (czasopismo indeksowane przez Cambridge Scientific Abstracts ), Cagliari / Kanada; Przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Polskich w CEEP w Brukseli( 2004-2006); Vice-prezes Zarządu polskiej afiliacji IAEE (USA); Członek Rad Naukowych czasopism: Energetyka, Rynek Energii; Członek zespołu ekspertów Izby Gospodarczej Gazownictwa .
Rozwiń Zwiń

Prof. dr hab. GRZEGORZ KARASIEWICZ

Dziekan Wydziału Zarządzania UW
Rozwiń Zwiń

Prof. dr hab. inż. ADAM KISIEL

Pełnomocnik Rektora ds. energetyki jądrowej, Pracownik naukowy Wydziału Fizyki, Politechnika Warszawska
Od ponad 20 lat pracuje w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w wielu aspektach fizyki jądrowej oraz fizyki zderzeń jądrowych przy wysokich energiach w ramach specjalności Fizyka i Technika Jądrowa; wypromował również 8 doktorów w tej dziedzinie. Prowadził i prowadzi kilkanaście
projektów naukowych w ramach dużych międzynarodowych eksperymentów fizyki wysokich energii w takich ośrodkach jądrowych jak CERN(Szwajcaria), Brookhaven National Laboratory i Berkeley National Laboratory (laboratoria DOE, USA), GSI (Niemcy), ZIBJ.

W ramach projektu Uczelnia Badawcza PW jest Kierownikiem Centrum Badawczego Fizyka Wysokich Energii i Techniki Eksperymentu. W trakcie swojej kariery pracował także w Ohio State University (staż podoktorski) oraz
w CERN (Research Fellow), oraz w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych, gdzie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Laboratorium Fizyki Wysokich Energii.
Rozwiń Zwiń

ARKADIUSZ KOPER

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Radca prawny, zajmujący się tematyką energetyki, morskich farm wiatrowych, sektora publicznego, inwestycji infrastrukturalnych i w źródła energii, zamówień publicznych, umów i sporów. Były Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Członek Krajowej Rady Radców Prawnych, patron aplikantów radcowskich, egzaminator i wykładowca na zajęciach dla aplikantów izby warszawskiej. Menedżer w dużych koncernach Skarbu Państwa. Z energetyką związany od 2016 r., najpierw w grupie kapitałowej PGNiG S.A., a kolejno w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., gdzie odpowiadał w całej grupie kapitałowej za obszar prawa, nadzoru właścicielskiego i obsługi organów spółki. Kierownik, wykładowca i autor programu dwóch kierunków studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie: „Morska energetyka wiatrowa: zarządzanie oraz przygotowanie i realizacja inwestycji” – realizowanych we współpracy z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., których II edycja rozpocznie się w październiku tego roku, oraz „Energetyka jądrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji oraz eksploatacja elektrowni jądrowych” – w ramach partnerstwa z Grupą Kapitałową Polimex-Mostostal S.A., które inaugurują swoją działalność od tego roku. Kierunek ten stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych i posiadających wiedzę praktyczną ekspertów z branży energetyki jądrowej, którzy po ukończeniu studiów będą potrafili włączyć się w proces inwestycyjny oraz zarządzać nim od fazy planowania, poprzez realizację, aż do eksploatacji.  
Rozwiń Zwiń

AGNIESZKA KORGUL

Pracownik naukowy Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Posiada ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych w zakresie różnych aspektów fizyki jądrowej (m.in. energetyka jądrowa, dozymetria, ochrona radiologiczna, struktura jądra atomowego).
Współpracuje z takimi ośrodkami laboratoryjnymi jak CERN (Szwajcaria), Grenoble (Francja), Orsay (Francja), GSI (Niemcy), ORNL (USA), MSU (USA), RIKEN (Japonia), NCBJ (Polska), ICHTJ (Polska).

Koordynator kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa na FUW realizowany przy współpracy z Wydziałem Chemii UW. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego oraz członek Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego NCBJ i Rady Programowej czasopisma Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna.
Rozwiń Zwiń

Dr WALDEMAR KOZIOŁ

Wydział Zarządzania UW
Rozwiń Zwiń

ARTUR KUCIA

Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Przemysł Ciężki i Wydobywczy, PKO Bank Polski
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, od ponad 20 lat pracy w PKO Banku Polskim odpowiedzialny za współpracę z największymi podmiotami gospodarczymi działającymi w wielu branżach m.in. w przemyśle hutniczym, górnictwie, stoczniowym czy chemicznym.

Uczestniczy w procesach negocjacyjnych oraz strukturyzowaniu wielu transakcji finansowania przedsięwzięć gospodarczych m.in. budowę największych bloków energetycznych, inwestycje w przemyśle chemicznym, zbrojeniowym czy stoczniowym. Z sukcesami kieruje zespołami odpowiedzialnymi za współpracę i obsługę strategicznych klientów korporacyjnych kooperujących z PKO Bankiem Polskim. Uczestnik wielu dyskusji panelowych podczas konferencji i forów branżowych.
Rozwiń Zwiń

Dr hab. JAKUB KUPECKI, Prof. IEn

Instytut Energetyki
Kierownik i wykonawca prac w ponad 50 projektach z obszaru technologii wodorowych finansowanych przez KE, NCBR, NCN, MNiSW/MEiN, NFOŚiGW, Europejską Agencję Kosmiczną, DoE i DoS USA oraz bezpośrednio przez przemysł. Uczestniczył w realizacji projektów dot. reaktorów HTR w Polsce (IEn, NCBJ) i Szwecji (KTH). Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz na rzecz przemysłu, ponad 200 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 7 patentów i zgłoszeń patentowych, w większości skomercjalizowanych wynalazków. Dwukrotny stypendysta Komisji Fulbrighta i NAWA. Laureat nagród za działalność badawczą i naukową, w tym nagród Siemensa i Nernsta. Członek Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej. Uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej, University of Iceland, University of Akureyri oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley.
Rozwiń Zwiń

KRZYSZTOF KUREK

Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w zakresie podstawowych problemów techniki, specjalność Fizyka Techniczna w 1980 r. Jego zainteresowanie zagadnieniami fizyki cząstek elementarnych, modeli ich oddziaływań i kwantowej teorii pola zaowocowało pracą doktorską pod tytułem ”Uwzględnienie wpływu mas kwarków w opisie produkcji nowych hadronów przy wysokich energiach w ramach modelu partonów i kwantowej chromodynamiki”, obronioną na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1986 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 2012 na podstawie monografii: „Understanding the Nucleon’s Spin Structure. The Direct Gluon Polarisation Measurement at the COMPASS Experiment”. W roku 2019 został mianowany profesorem. Jego zainteresowania naukowe obejmują: fizykę cząstek i oddziaływań elementarnych, kwantowe teorie pola, w szczególności chromodynamikę kwantową, budowę nuklenu, a także zastosowanie sieci neuronowych w fizyce wysokich energii.
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek pracował przy eksperymentach fizyki wysokich energii prowadzonych z użyciem wiązki mionów w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek CERN w Genewie: New Muon Collaboration, Spin Muon Collaboration i Common Muon Proton Apparatus for Structure and Spectroscopy (COMPASS). Od 2013 roku jest członkiem polskiego zespołu w eksperymencie LHCb przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN. Jest autorem bądź współautorem ponad 350 publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. W Narodowym Centrum Badań Jądrowych był kierownikiem Studium Doktoranckiego oraz Sekretarzem Naukowym NCBJ. Od 25 października 2015 roku jest dyrektorem NCBJ.
Rozwiń Zwiń

ANNA ŁUKASZEWSKA - TRZECIAKOWSKA

Pełnomocnik Rządu ds. Krytycznej Infrastruktury Energetycznej
Z wykształcenia jest ekonomistą, ukończyła również studia MBA. W latach 2002-2007 związana z branżą obronną, gdzie odpowiadała m.in. za projekty międzynarodowe, restrukturyzacyjne, konsolidacyjne, strategiczne projekty biznesowe, współpracę międzynarodową, a także za nadzór nad delegaturami zagranicznymi.

Od 2007 roku pracowała w sektorze energetycznym, w tym jako Prezes Zarządu Elektrowni „Kozienice” S.A., gdzie była odpowiedzialna za przygotowanie inwestycji w zakresie budowy nowego bloku energetycznego o mocy 1000 MW.

Zaangażowana w procesy związane z zapewnieniem funkcjonowania infrastruktury krytycznej w Polsce i Europie.

Od 2017 do 2019 roku odpowiadała za sprawy korporacyjne w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej.

Pełniła funkcję Eksperta i Pełnomocnika w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Przygotowywała model finansowania wielkoskalowych infrastrukturalnych inwestycji oraz opinie w procesie krajowej i unijnej legislacji związanej z gospodarką wodną, energetyką, w tym rozwojem odnawialnych źródeł energii.

W latach 2020-2021 była Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W 2021 roku pracowała w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN. Była Prezesem Zarządów zarówno spółki Baltic Power, jak i ORLEN Neptun, gdzie odpowiadała za rozwój polskich oraz zagranicznych projektów morskiej energetyki wiatrowej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Jest członkiem Rady Koordynacyjnej ds. morskiej energetyki wiatrowej.

Od lipca 2022 roku do czerwca 2023 roku pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Autorka regulacji prawnych przeciwdziałających skutkom kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską agresją w Ukrainie, w tym rozwiązaniom z zakresu rynku energii oraz sektora ciepłownictwa.

2 czerwca 2023 roku powołana na stanowisko sekretarza stanu i pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
Rozwiń Zwiń

ARTUR MICHALSKI

Wiceprezes NFOŚiGW
Mgr inż. Artur Michalski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (1999). Ukończył specjalistyczne studia podyplomowe, m.in. Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH, Podyplomowe Studium Kompensacje Przyrodnicze Natura 2000 (SGGW), a także Studium Relacje Międzynarodowe i Dyplomacja oraz Podyplomowe Studium Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i zarządzanie. Ukończył również podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA).
W latach 2006-2008 był wiceprezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie wcześniej pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym czasie był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, obecnie ponownie pełni tę funkcję od grudnia 2015 roku.
W przeszłości był doradcą ministra środowiska oraz szefem gabinetu politycznego ministra.
W ostatnich latach pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wodociągów Miejskich w Radomiu, a następnie Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Pracował również w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy na stanowisku Naczelnika Wydziału Funduszy Ekologicznych oraz w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie był specjalistą ds. organizacyjno-technicznych, a następnie kierownikiem Działu Nadzoru Technicznego.
W latach 2000-2001 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku doradcy Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Konwencji Klimatycznej ONZ.
Działa społecznie w organizacjach ekologicznych, m.in. w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.
Od roku 2002 uczestniczy w badaniach naukowych prowadzonych przez Pracownię Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych (SGGW). Szczególnie interesuje się tematyką akumulacji węgla przez środowisko leśne i glebowe (w tym zakresie robi doktorat), jak również pochłanianiem węgla i wykorzystaniem zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego terenów niezurbanizowanych oraz wykorzystaniem Konwencji Klimatycznej ONZ i instrumentów polityki klimatycznej dla rozwoju Polski.

Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych.

Ukończył liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu zarządzania projektami oraz cykl szkoleń dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych oraz beneficjentów. Był organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji i seminariów, krajowych i międzynarodowych.
W 2020 roku odznaczony został przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości. W 2016 roku otrzymał z rąk Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wręczył mu w 2016 roku Kordelas Leśnika Polskiego za szczególne zasługi dla leśnictwa.
Obecnie, jako Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadzoruje pracę Departamentu Transformacji Energetyki.
Rozwiń Zwiń

ALICE NEFFE

Dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych w ARP
Dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Ukończyła studia magisterskie z prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Paris 1 Panthéon-Sorbonne w Paryżu oraz zdobyła tytuł LLM w zakresie prawa międzynarodowego i porównawczego na Uniwersytecie w Helsinkach, Finlandia. Uzyskała dyplom MBA z „Zarządzania Technologiami Wodorowymi”. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w sektorze akademickim, pozarządowym oraz w administracji publicznej w Polsce i za granicą. Pełniąc funkcje managerskie w tych obszarach, uczestniczyła w negocjowaniu i wdrażaniu aktów prawa międzynarodowego i europejskiego. Obecnie w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest odpowiedzialna za koordynowanie współpracy międzynarodowej oraz za wypracowanie Strategii ESG dla Agencji. W związku z rozwojem projektów sektora energetyki jądrowej w Polsce podejmuje działania na rzecz rozbudowy łańcucha wartości tego sektora.

Alice Neffe jest Prezesem Zarządu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu i zasiada w Radzie Nadzorczej Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

Rozwiń Zwiń

MICHAŁ NIEWIADOMSKI

Założyciel Klubu Energetycznego, publicysta energetyczno-klimatyczny
Związany z mediami od blisko 30 lat. Pracował w Radiu Mazowsze, Rozgłośni Harcerskiej, Radiostacji, Polskim Radiu BIS, TVN CNBC, Programie Pierwszym Polskiego Radia i Rzeczpospolitej.
W 2021 r. otrzymał tytuł Osobowość Roku, nadawany przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej.
Rozwiń Zwiń

Prof. dr hab. ALOJZY Z. NOWAK

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Profesor Alojzy Z. Nowak ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie w 1984 roku. Od 1984 roku jest związany z UW. W 1991 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1996-2002 pełnił funkcję profesora nadzwyczajnego. Decyzją Prezydenta RP otrzymał stopień naukowy profesora w 2002 roku.

Prof. Alojzy Z. Nowak pełnił szereg funkcji kierowniczych, m.in. Kierownika Zakładu Gospodarki Międzynarodowej i Akademickiego Zakładu Ekonomii na Wydziale Zarządzania, Dyrektora ds. Europejskie Centrum. W latach 1999-2006 prof. Nowak był prodziekanem Wydziału Zarządzania, aw latach 2006-2012 dziekanem tej jednostki. Kolejne cztery lata spędził na UW pełniąc funkcję prorektora ds. badań i współpracy. W 2016 roku został wybrany na dziekana Wydziału Zarządzania.

W swojej karierze naukowej prowadził wykłady na uniwersytetach we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach i Korei. Studiował również na University of Illinois at Urbana – Champaign (USA), University of Exeter (Wielka Brytania), w Antwerpii oraz Free University of Berlin (Niemcy).
Rozwiń Zwiń

ROBERT PAPROCKI

Pełnomocnik Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. ds. Integracji Elektrowni Jądrowych z KSE
Robert Paprocki jest związany zawodowo z PSE od 27 lat, gdzie przez prawie połowę tego czasu był odpowiedzialny za pracę Krajowej Dyspozycji Mocy. Poza tym, uczestniczył w pracach nad wdrożeniem i rozwojem rynku energii elektrycznej oraz związanych z długoterminowym planowaniem rozwoju systemu. Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu do spraw integracji elektrowni jądrowych. Na wszystkich etapach kariery zawodowej istotnie zaangażowany w działalność międzynarodową, zwłaszcza w zakresie współpracy międzyoperatorskiej, jako członek wielu grup roboczych i decyzyjnych, w tym przewodniczący kilku z nich. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Operacyjnej regionalnej inicjatywy TSC oraz przedstawicielem PSE w Radzie Zarządzającej TSCNET. Autor i współautor ponad 40 publikacji dotyczących zagadnień z zakresu planowania rozwoju, rynku energii elektrycznej oraz zarządzania systemem zaprezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Ukończył Politechnikę Warszawską, członek SEP, PTN oraz IEEE.
Rozwiń Zwiń

DAGMARA PERET

Prezes GE Hitachi Polska
Dagmara Peret, Country Executive GE Hitachi Nuclear Energy w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Odpowiedzialna za rozwój i wdrożenie projektu małego reaktora modułowego BWRX300 w Polsce i regionie europejskim. Od tego roku odpowiada za budowę polskiego zespołu wspierającego realizację tego projektu. Odpowiada głównie za relacje z klientami, partnerami oraz instytucjami administracyjnymi i rządowymi.
Budowanie strategii łańcucha dostaw, w oparciu o silny lokalny kontent, pozostaje kluczowym obszarem strategii GEH w energetyce jądrowej w Polsce. Aktywnie zaangażowana w realizację polityki GE Vernova polegającej na przechodzeniu z energetyki węglowej na jądrową. Od ponad 20 lat uczestniczy w wielu projektach z zakresu energetyki konwencjonalnej, przemysłowej, ochrony środowiska, w tym flagowych projektach GE Power w Polsce. Członkostwo w Zespole Energetyki Jądrowej przy Polskiej Izbie Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska jest częścią jej działalności.

Dagmara jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów MBA z zakresu energetyki na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Rozwiń Zwiń

BOGDAN PILCH

Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska
Bogdan Pilch, menadżer z długoletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w polskich i zagranicznych firmach sektora energetycznego (PGE Energia Odnawialna – Prezes Zarządu, GDF SUEZ— Wiceprezes Zarządu, Coastal Power-Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce, Hart Associates Inc. - Prezes Zarządu), gazowego ( Gaz de France Polska – Prezes Zarządu , Statoil Polska – Dyrektor ds. rynku gazu i energii), produkcyjnego (H. Cegielski Poznań - Prezes Zarządu), finansów (Biuro Maklerskie Magnus – Prezes Zarządu) i konsultingu (Bank Światowy- Konsultant, Chemkop - Dyrektor, BPK Kraków -
Dyrektor, CityProf - Dyrektor). Od 2019 r Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.
Doświadczenie w zarządzaniu, przygotowywaniu strategii rozwoju i projektów inwestycyjnych dla wielu firm. Udział w realizacji projektów inwestycyjnych w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej, uwzględniających pozyskanie finasowania dla tych projektów. Udział w strategicznych dla Polski inwestycjach w sektorze gazowym .Doświadczenie w zarządzaniu i restrukturyzacji firm oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wiedza i umiejętność współpracy z władzami centralnymi, samorządowymi i lokalnymi oraz instytucjami z otoczenia biznesowego. Duże doświadczenie we współpracy z mediami oraz czynny udział w licznych konferencjach, kongresach i seminariach. Członek wielu rad nadzorczych oraz izb i stowarzyszeń samorządu gospodarczego (SEO-Stowarzyszenie Energii Odnawialnej – Prezes Zarządu; Izba Gospodarcza Gazownictwa – Członek Zarządu).
Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (mgr. Inż. elektronik - specjalność automatyka przemysłowa). Ukończył również studia programu MBA w Poznaniu przy współpracy z Business School of Brussels i studia podyplomowe AGH Kraków/Politechnika w Lizbonie - energetyka i ochrona środowiska).
Rozwiń Zwiń

PAWEŁ PYTLARCZYK

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Prawnik, urzędnik służby cywilnej z ponad 21-letnim stażem pracy w administracji rządowej. Posiada doświadczenie w dyplomacji gospodarczej, współpracy międzynarodowej, w tym z organizacjami międzynarodowymi, nadzorze nad jednostkami podległymi, koordynacji i wdrażania projektów służących budowaniu i wzmacnianiu kompetencji instytucji zaangażowanych w realizację Programu polskiej energetyki jądrowej.

W Departamencie Energii Jądrowej pracuje od 2012 roku.

Uczestniczył w pracach nad Krajowym planem postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym oraz aktualizacją Programu polskiej energetyki jądrowej w 2020 r.
W grudniu 2022 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ukończył studia podyplomowe w zakresie funkcjonowania rynku energii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Rozwiń Zwiń

SZCZEPAN RUMAN

Prezes Zarządu, Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria
Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim a także studiów Full-time MBA na IESE Business School w Barcelonie oraz The Wharton School of the University of Pennsylvania w Filadelfii.

Menadżer z krajowym i zagranicznym doświadczeniem w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz w firmach doradztwa strategicznego. Uczestniczył w procesach inwestycji, przejęć i budowy nowych przedsiębiorstw. Od ponad trzech lat Prezes Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A. (do października 2022 r. Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.) wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu.

Z powodzeniem wdraża proces zielonej transformacji Spółki.
Rozwiń Zwiń

ANDRZEJ SIDŁO

Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Główny Specjalista w Ministerstwie Klimatu I Środowiska, Departament Energii Jądrowej
Odpowiedzialny za aspekty przemysłowe wdrażanego programu jądrowego:
- zmapowanie kompetencji i doświadczeń krajowego przemysłu pod kątem realizacji prac w sektorze
jądrowym,
- realizacja działań stymulujących krajowy przemysł do współpracy ze światowym sektorem jądrowym:
przygotowanie i realizacja serii szkoleń oraz działań informacyjnych dla krajowego przemysłu, głównie
w obszarze funkcjonowania norm i standardów technicznych: ASME sec. III, ACI, IEEE, RCC, ISO
19443, KTA, innych oraz promocja krajowych przedsiębiorstw na światowych rynkach
– organizacja min. 30 profilowanych misji gospodarczych oraz forów biznesowych w Polsce,
- kształtowanie regulacji technicznych w zakresie wprowadzenia do polskiego systemu
normalizacyjnego międzynarodowych standardów jądrowych,
- zaangażowany w prace grup roboczych NuclearEurope (byłe Foratom) w zakresie optymalizacji
procesów supply chain na poziomie UE,
- zaangażowany w projekty dotyczące transferu jądrowego R&

2004-2012 Project manager/Project director w Polimex-Mostostal/ZREW – przygotowanie, realizacja, nadzór nad projektami inwestycyjnymi, modernizacyjnymi i remontowymi w sektorze energetycznym (w tym w obiektach jądrowych), petrochemicznym, stalowym, papierniczym. Łącznie kilkadziesiąt zrealizowanych projektów na terenie UE.
Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (mgr finansów i bankowości) oraz podyplomowych studiów MBA
na Université I Lille we Francji (Insitut d’Administration des Entreprises).
Rozwiń Zwiń

Dr hab. GRZEGORZ TCHOREK, Prof. IEn

Zastępca Dyrektora Instytutu Energetyki, Kierownik Katedry Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania UW
Doktor habilitowany, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjator powołania i kierownik Centrum Badań nad Transformacją Energetyczną, Mobilnością i Zmianami Klimatu na Wydziale Zarządzania UW. Absolwent i od 2007 r. pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 2007–2017 pracownik NBP, zatrudniony w jednostkach zajmujących się zagadnieniami integracji walutowej. Jego zainteresowania badawcze i naukowe obejmują: konkurencyjność i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, łańcuchy wartości różnych sektorów gospodarki, źródła innowacyjności firm, mobilność współdzieloną, energetykę, zastosowania wodoru oraz wyzwania transformacji energetycznej i klimatycznej. Brał udział i kierował projektami badawczymi Narodowego Centrum Nauki, studiami wykonalności i ekspertyzami w zakresie energetyki i elektromobilności. Bierze również aktywny udział w pracach międzynarodowych i krajowych gremiów badawczych i doradczych. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Przewodniczący zespołu ekspertów ds. wodoru w Izbie Gospodarczej gazownictwa, członek Rady Naukowej Beijing Research Centre w Pekinie.
Rozwiń Zwiń

MICHAŁ WIERZCHOWSKI

Dyrektor Pionu Rozwoju Polskie Elektrownie Jądrowe 
Rozwiń Zwiń

WERONIKA ZAPAŚNIK

Kierownik Projektu w Programie SMR, Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria
Inżynierka, absolwentka Politechniki Poznańskiej, o kierunkach studiów w dziedzinie energetyki oraz elektrotechniki, specjalizuje się w energetyce jądrowej. Aktualnie pełniąca funkcję kierowniczki projektu w firmie Industria Nuclear Solutions. Silnie związana ze środowiskiem akademickim, jako założycielka i inicjatorka Międzywydziałowego Koła Naukowego Polonium, które działa od roku 2015, angażująca się w promowanie wiedzy z obszaru energetyki jądrowej i integrację przyszłych specjalistów z tych kierunków.
Rozwiń Zwiń