Grupa EDF

Grupa EDF to zintegrowany koncern energetyczny aktywny we wszystkich obszarach branży: wytwarzania energii, jej przesyłu, dystrybucji, handlu i sprzedaży energii oraz usług energetycznych.

Jako światowy lider energii niskoemisyjnej ze zróżnicowaną strukturą produkcji, opartą głównie na energii jądrowej i odnawialnej, EDF koncentruje się na budowaniu przyszłości opartej na zerowym bilansie energetycznym dzięki energii elektrycznej oraz innowacyjnym rozwiązaniom i usługom, które pomogą ocalić planetę i przyczynią się do wzrostu dobrobytu obywateli i rozwoju gospodarczego. W 2022 r. Grupa EDF osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż w wysokości 143,5 mld euro.

EDF jest największym na świecie operatorem elektrowni jądrowych z flotą 67 reaktorów, w tym 56 we Francji. Koncern posiada pełen zakres kompetencji w energetyce jądrowej, od projektowania, poprzez budowę, eksploatację i demontaż elektrowni jądrowych oraz produkcję i wykorzystanie paliwa jądrowego. EDF to także jedyny dostawca technologii który zbudował, obecnie buduje i ma potwierdzone zamówienia na budowę wielkoskalowych reaktorów jądrowych najnowocześniejszej generacji III+ (technologii EPR) w Europie, w oparciu o europejski, w tym polski, przemysł.

W październiku 2021 r. EDF złożył rządowi polskiemu wstępną ofertę na projektowanie, dostawy i budowę w Polsce od czterech do sześciu reaktorów EPR, w dwóch lub trzech lokalizacjach, o łącznej mocy zainstalowanej od 6,6 do 9,9 GWe. Oferta ta jest zgodna z oczekiwaniami  polskich władz odnośnie harmonogramu, budżetu, zintegrowanego charakteru oferty, finansowania czy długofalowego partnerstwa strategicznego.

Grupa EDF pracuje także nad projektem reaktora SMR NUWARD (340 MWe). Reaktor SMR NUWARD jest na etapie projektu podstawowego i wstępnego licencjonowania we Francji. Rozpoczęcie budowy pierwszego reaktora SMR NUWARD przewidywanae jest na 2030 r. W styczniu br. EDF podpisał z polską spółką Respect Energy umowę o współpracy dotyczącej  rozwoju projektów energetyki jądrowej w Polsce w oparciu o technologię SMR NUWARD.

 

kontakt:

Thierry Deschaux,

Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa EDF SA w Polsce

thierry.deschaux@edf.fr