Industria Nuclear Solutions

 

Industria Nuclear Solutions – INDUSTRIA

 

 

Industria Nuclear Solutions – część Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A. w kooperacji z Rolls-Royce SMR ma zadanie rozwijać innowacyjne i zrównoważone rozwiązania technologiczne z zakresu energetyki jądrowej.

Podpisane z Rolls-Royce SMR memorandum, umożliwi obu podmiotom współpracę przy wdrażaniu małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR z ang. small modular reactor). Kooperacja ta umożliwia, nie tylko zbudowanie bloków jądrowych, ale również udział w globalnym łańcuchu dostaw zunifikowanych części i modułów do produkcji SMR.

 

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. stoi na czele Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich – jako jego lider i założyciel. Celem Doliny jest zeroemisyjne wytwarzanie energii elektrycznej i produkcja tzw. zielonego wodoru. Spółka wybrała technologię Rolls-Royce SMR, aby zrealizować ambitne cele produkcji 50 000 ton czystego wodoru rocznie.

Centralna Dolina Wodorowa to kompleksowy projekt, który obejmie całą ścieżkę produkcji i wykorzystania wodoru. Począwszy od budowy elektrolizerów, które przekształcą energię elektryczną w wodór, poprzez magazynowanie wodoru, a na jego wykorzystaniu do produkcji energii elektrycznej kończąc. Dolina powstała na fundamentach Centralnego Klastra Wodorowego i zrzesza obecnie ponad 50 podmiotów.