PKO Bank Polski

 

PKO Bank Polski jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz liderem rodzimego rynku pod względem m.in. skali działania, kredytów, oszczędności. Wartość aktywów banku wynosi 444 mld zł, a liczba klientów to 11,7 miliona.

PKO Bank Polski to niekwestionowany lider polskiego sektora bankowego pełniący ważną rolę w krajowej gospodarce. Pozostaje gwarantem stabilności finansowej milionów Polaków oraz jednym z motorów napędowych krajowej gospodarki. Bank nieustannie szuka rozwiązań, które pomagają wykorzystać potencjał naszego kraju. Wspiera krajowe firmy oraz samorządy, jest też najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji komunalnych, uczestniczy w finansowaniu zarówno bieżących potrzeb jak i strategicznych inwestycji w nowe technologie, modernizowanie linii technologicznych i energooszczędne przedsięwzięcia, co ma wpływ na wzrost gospodarczy kraju i jakość życia społecznego. Oferuje szeroki dostęp do funduszy oraz usługi doradców skoncentrowanych na doborze optymalnej formy finansowania i warunków spłaty. Tylko w pierwszym kwartale 2023 roku finansowanie udzielone klientom przez PKO Bank Polski sięgnęło 254 mld zł.

Bank wspiera przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i transformację energetyczną Polski. Realizuje politykę finansowania OZE i zwiększa zaangażowanie w dekarbonizację polskiego systemu energetycznego angażuje się również w rozwój innowacyjnych narzędzi, które mogą w tym pomóc. Bank angażuje się w zielone projekty, ma w portfelu ponad 2,1 mld zł kredytów udzielonych na przedsięwzięcia z obszaru OZE. W ubiegłym roku połączył siły z globalną siecią EIT Climate-KIC oraz z Accelpoint i objął rolę wiodącego partnera pierwszej edycji programu akceleracyjnego dla start-upów „Poland ClimAccelerator”.