ATOM DLA POLSKI

19 września 2023 r. godz. 9:30
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3
Aula A (duża)

Do rozpoczęcia konferencji zostało

REJESTRACJA

PODSUMOWANIE KONFERENCJI I FOTORELACJA

Wypełnij formularz i pobierz prezentację:
CO CZYNI EDF DOBRYM PARTNEREM DLA PPEJ ?
Thierry Deschaux – Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa EDF w Polsce

  Michał Niewiadomski
  Klub Energetyczny
  dr hab. Grzegorz Tchorek, Prof. IEn
  Zastępca Dyrektora Instytutu Energetyki, Wydział Zarządzania UW

  ATOM DLA POLSKI

  Podczas trzeciej edycji konferencji Atom dla Polski (Nuclearconference.pl) będziemy debatować na temat miejsca energetyki jądrowej w PEP2040, a także współpracy środowiska akademickiego z biznesem. Dyskusja dotyczyć będzie również aspektu finansowania rozwiązań wielkoskalowych energetyki jądrowej oraz SMR, a także budowy local content.

  Duży nacisk położymy na kwestie tworzenia kadr dla energetyki jądrowej w Polsce – zarówno tej wielkoskalowej jak i SMR. Okres kształcenia nowych pracowników dla tworzącego się sektora jądrowego w Polsce zbiega się z czasem przygotowania do budowy elektrowni jądrowych w wybranych lokalizacjach. Potrzebne jest wyznaczenie krótko, średnio i długoterminowych potrzeb i perspektyw przygotowania kadr zapewniając wysoki poziom  jego umiędzynarodowienia, w tym przez system staży w Europie, Korei Południowej i USA. Podczas tegorocznej edycji konferencji, chcemy dyskutować zarówno na temat systemu kształcenia jak i szkolenia absolwentów na istniejących siłowniach jądrowych. W ostatnich miesiącach obserwujemy coraz większe zainteresowanie uczelni by tworzyć kierunki studiów kształcących polskie kadry dla energetyki jądrowej.

  W gronie  instytucji organizujących wydarzenie tj. Uniwersytet Warszawski, Klub Energetyczny oraz Instytut Energetyki, jak zawsze staramy się zderzyć w naszej dyskusji głowy kluczowych interesariuszy: administracji rządowej, świata nauki i badań oraz biznesu krajowego i zagranicznego.

  Data konferencji

  19 września 2023 r. godz. 9:30

   

  Miejsce konferencji

  Wydział Zarządzania
  Uniwersytet Warszawski
  ul. Szturmowa 1/3
  Aula A (duża)

   

  Kontakt

  Michał Niewiadomski
  Klub Energetyczny
  Tel. +48 502 372 373

  Patronat Honorowy

  Partnerzy Strategiczni

  Partner główny

  Partnerzy